Навчання в Києві
Вищі навчальні заклади I-IV рівнів акредитації

Національний авіаційний університет (НАУ)

Національний авіаційний університет (НАУ)


Національний авіаційний університет (НАУ) – один із найпотужніших авіаційних вищих навчальних закладів світу, де навчається понад 50 тисяч слухачів серед них 1200 іноземних студентів із 49 країн світу.

Потужні науково-педагогічні школи дають можливість готувати не лише фахівців інженерного ...

Київ
03680, м.Київ, пр-т Космонавта Комарова, 1
(044) 406-79-01, 497-41-05, 406-70-38
pk@nau.edu.ua
www.nau.edu.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Національний університет "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА)


Місія Національного університету "Києво-Могилянська академія": сприяти самореалізації спудеїв, викладачів, працівників НаУКМА та творенню високоосвіченої, національно свідомої особистості, здатної незалежно мислити і діяти згідно з принципами добра й справедливості.

Цінності ...

Київ
04655, м.Київ, вул. Г.Сковороди, 2
(044) 417-84-61, 425-60-22, 425-54-17
kwit@ukma.kiev.ua
www.ukma.kiev.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Національний педагогічний університет ім. Драгоманова (НПУ)

Національний педагогічний університет ім. Драгоманова (НПУ)


Національний педагогічний університет ім. Драгоманова (НПУ) проводить підготовку бакалаврів за такими напрямами:
Гуманітарні науки;
Економіка та підприємництво;
Культура;
Менеджмент і адміністрування;
Мистецтво;
Педагогічна освіта;
Право;
Природничі ...

Київ
01601, м.Київ, вул. Пирогова, 9
(044) 234-11-08, 239-30-17, 235-82-36
rector@npu.edu.ua
www.npu.edu.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Національний медичний університет ім. Богомольця (НМУ)

Національний медичний університет ім. Богомольця (НМУ)


Національний медичний університет заснований у 1841 році як медичний факультет університету св. Володимира. Першим професором і деканом був учень великого М. І. Пирогова, талановитий хірург і офтальмолог професор В. О. Караваєв.

Національний медичний університет (НМУ) - це провідний навчальний, ...

Київ
01601, Київ-1, бульвар Шевченка, 13
(044) 234-40-62, 454-49-83, 454-49-49
nmu@nmu.edu.ua
www.nmu.edu.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ)


Київський національний університет імені Тараса Шевченка сьогодні - це класичний університет дослідного зразка, провідний сучасний науково-навчальний центр України. В умовах розбудови незалежної Української держави перед університетом постали нові відповідальні завдання. Майбутні фахівці мають відзначатися ...

Київ
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64
(044) 521-35-61, 239 32 20, 239-33-33
entrance.chief@univ.net.ua
www.univ.kiev.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ)


На сьогоднішній день в загальній структурі Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ) налічуються такі факультети та інститути:
Інститут мистецтв,
Інститут кіно і телебачення,
Факультет менеджменту і економіки,
Інститут готельно-ресторанного і туристичного ...

Київ
01042, Київ, вул. Чигоріна, 20
(044) 529-98-33, 285-85-27; 285-43-86
abiturient@knukim.edu.ua
www.knukim.edu.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого (КНУТКТ)

Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого (КНУТКТ)


Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (КНУТКТ) – це один з провідних закладів мистецької освіти, історія діяльності якого налічує понад 100 років.

Київський національний університет театру, кіно і телебачення є активним учасником загального ...

Київ
Адреса: 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 40
(044) 272-10-32, 272-52-70
pk_karpenko-kary@ukr.net
www.knutkt.com.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД)


Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) — це навчальний заклад IV рівня акредитації.

Київський національний університет технологій та дизайну має такі факультети: дизайну; технологій легкої промисловості; технологічного обладнання та систем управління; хімічних ...

Київ
01011, м. Київ, вул. Немеровича-Данченко, 2
(044) 280-05-12, 256-29-75
pk@knutd.com.ua
www.knutd.com.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Академія управління Міністерства внутрішніх справ (АУМВС)


Конкурсні предмети, з яких вступник має надати сертифікати ЗНО, визначені Умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2013 році, в залежності від спеціальності обраної абітурієнтом. При цьому, два предмета є обов’язковими, а третій предмет, у більшості спеціальностей, пропонується на вибір вступнику, ...

Київ
02121, м. Київ, вул. Колекторна, 4
(044) 564-66-32
aumvs@ukr.net


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв


Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв – це єдиний в Україні унікальний вищий навчальний заклад, який готує спеціалістів естрадного та циркового мистецтв. За 50 років свого існування він пройшов довгий шлях від студії до академії і став за цей час провідним профільним навчальним ...

Київ
01032, м. Київ, вул. Жилянська, 88
(044) 284-36-19, 284-36-19
info@circusacademy.kiev.ua
www.circusacademy.kiev.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана (КНЕУ)


Місія Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана (КНЕУ): здійснення вагомого вкладу у суспільний розвиток через дослідження, генерування нових знань, їх поширення та підготовку конкурентних фахівців і креативних особистостей.

Загалом у Київському національному ...

Київ
03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1
(044) 371-61-12, 456-31-62
prkom@kneu.edu.ua
kneu.edu.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Київський національний лінгвістичний університет (КНЛУ)

Київський національний лінгвістичний університет (КНЛУ)


Київський національний лінгвістичний університет (КНЛУ) - провідний навчальний та науково-методичний центр по підготовці викладачів іноземних мов, перекладачів та фахівців з іноземної філології вищої кваліфікації як для України, так і для країн СНД, Європи, Азії, Африки та Латинської Америки.

Київ
03680, МСП, м.Київ-150, вул. Велика Васильківська, 73
(044) 287-33-72, 529-82-86
knlu@knlu.kiev.ua
www.knlu.kiev.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ)


Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ) - один з найавторитетніших навчальних закладів України, атестований за найвищим, IV рівнем акредитації.

Київський національний торговельно-економічний університет є лідером у реформуванні вищої освіти України, першим у ...

Київ
02156, м. Київ, вул. Кіото, 19
(044) 513-33-48, 531-48-88, 513-63-63
pk@knteu.kiev.ua
www.knteu.kiev.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)


Київський національний університет будівництва і архітектури є провідним навчальним закладом в Україні з підготовки фахівців для будівельної галузі. Підготовка фахівців фінансується за рахунок:
коштів державного бюджету України та місцевих бюджетів (за держзамовленням);
коштів юридичних ...

Київ
03680, м.Київ, Повітрофлотський проспект, 31
(044) 248-49-05, 245-46-90, 248-30-46
knuba@knuba.edu.ua
www.knuba.edu.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Київський університет ім. Грінченка


Ідея Київського університету ім. Грінченка - багатопрофільний університет європейського рівня, що відповідає потребам розвитку столичного регіону та системи освіти м. Києва, бере участь у формуванні перспективних напрямів розвитку столиці та продукує суспільно значущі цінності.

Місія Київського ...

Київ
04053, м.Київ, вул. Воровського, 18/2
(044) 272-19-02, 428-34-07
abiturient@kmpu.edu.ua
www.kmpu.edu.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Київський університет ринкових відносин (КУРВ)


Київський університет ринкових відносин створено в 1990 році за ініціативою Кабінету Міністрів України, Університет має вищий рівень акредитації Міністерства освіти і науки – ІV рівень.

Київський університет ринкових відносин здійснює підготовку висококваліфікованих спеціалістів економічного ...

Київ
02152, м. Київ, вул. Березняківська, 26-Б
(044) 553-66-07, 553-65-96
rectorat@kumr.edu.ua
www.kumr.edu.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Київський університет управління та підприємництва (КУУП)


Київський університет управління та підприємництва (КУУП) проводить підготовку бакалаврів за такими напрямами:
Економіка та підприємництво;
Енергетика та енергетичне машинобудування ;
Менеджмент і адміністрування;
Природничі науки;
Сфера обслуговування.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ...

Київ
01042, м. Київ-42, вул. Глазунова, 2/4 (вул. І. Кудрі, 31а)
(044) 521-17-21, 526-62-46, 521-14-68
admin@kuup.com.ua
kuup.com.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Національна академія внутрішніх справ (НАВС)


Національна академія внутрішніх справ (НАВС) - державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації.

В Національній академії внутрішніх справ здійснюється ступенева підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців для оперативних підрозділів, підрозділів карного розшуку, ...

Київ
03035 м. Київ-ДСП, пл. Солом'янська, 1
(044) 246-94-91, 520-06-66
post@naiau.kiev.ua
www.naiau.kiev.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Національна академія державного управління при Президентові України (НАДУ)


Національна академія державного управління при Президентові України - головний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та осіб місцевого самоврядування.

У структурі Національній академії державного ...

Київ
03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20
(044) 481-21-55, 455-69-02
general@academy.gov.ua
www.academy.gov.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Національна музична академія України ім. Чайковського (НМАУ)


Національна музична академія України імені П. І. Чайковського є провідним центром музичної освіти України.

Національної музичної академії України утворена згідно з Указом Президента України від 5 вересня 1995 року "Про реорганізацію Київської державної консерваторії імені П. І. Чайковського ...

Київ
Адреса: Київ, вул. Архiтектора Городецького, 1-3/11
(044) 279-07-92, 278-42-20
prumalna@knmau.com.ua
knmau.com.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ КПІ)


Національний технічний університет України "КПІ" – найбільший технічний університет України дослідницького типу, один з провідних університетів Європи та світу.

У Національному технічному університеті України навчається близько 30 тисяч студентів, у т. ч. іноземні студенти. До ...

Київ
03056, м. Київ-56, проспект Перемоги, 37
(044) 236-69-13, 454-96-45, 454-96-46
pk@kpi.ua
kpi.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Національний транспортний університет (НТУ)


Національний транспортний університет (НТУ) - вищий державний заклад освіти IV рівня акредитації, готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр за державним замовленням, а також за кошти юридичних і фізичних осіб на денній та заочній формі навчання.

У складі ...

Київ
01010, м. Київ, вул. Суворова, 1
(044) 280-82-03, 280-54-09
general@ntu.edu.ua
www.ntu.kar.net


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБПУ)


Національний університет біоресурсів і природокористування України відповідно до статусу вищих навчальних закладів має IV рівень акредитації, є закладом дослідницького типу, який провадить освітню, науково-дослідну, науково-інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність, спрямовану ...

Київ
03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15
(044) 527-82-33, 258-42-63, 527-83-08
rectorat@nauu.kiev.ua
nubip.edu.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВС)


Свою історію Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВС) веде з 1930-тих років, коли у Харкові, на той час столиці України, було засновано Державний інститут фізичної культури України, який 1944 року був переведений до Києва.

До кінця 80-х років Національний університет ...

Київ
03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 1
(044) 287-54-52, 287-04-91
pk_nupesu@i.ua
www.uni-sport.edu.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Національний університет харчових технологій (НУХТ)


Національний університет харчових технологій (НУХТ) – єдиний в Україні вищий технічний заклад освіти, який здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців різних освітньо-кваліфікованих рівнів — від молодшого спеціаліста до магістра — з 44 спеціальностей та 20 спеціалізацій для харчової, м’ясо-молочної, ...

Київ
01033, м. Київ вул. Володимирська, 68
(044) 289-95-55, 289-64–00, 287-96-36
pk_nuft@ukr.net
nuft.edu.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Університет банківської справи Національного банку України (УБС НБУ)


Університет банківської справи Національного банку України (УБС НБУ) в місті Києві представлено Інститутом магістерської та післядипломної освіти.

Навчання в Інституті магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) на освітньо-кваліфікаційному ...

Київ
04070, м. Київ, вул. Андріївська, 1
(044) 230-16-03, 483-18-95
pk@ubs.gov.ua
www.ubs.gov.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі (УДУФМТ)


Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі є правонаступником Української академії зовнішньої торгівлі, створеної у 1995 році при Міністерстві зовнішньої торгівлі.

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі надає своїм студентам вищу освіту ...

Київ
01001, м. Київ, вул. Чигоріна, 57
(044) 529-25-55, 529-14-88
info@usufit.edu.ua
usufit.org.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Академія муніципального управління (АМУ)

Академія муніципального управління (АМУ)


В Академії муніципального управління управлінська, економічна, юридична та інженерна освіта поєднується із здобуттям знань, вмінь та навичок, необхідних для роботи в органах місцевого самоврядування і державних адміністраціях. Фахову практику та практику з функціональної спеціалізації студенти проходять ...

Київ
01042, МСП, Київ, вул. Івана Кудрі, 33
(044) 529-00-23, 529-00-58
nnirums@amu.edu.ua
amu.edu.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Вище комерційне училище КНТЕУ


Вище комерційне училище КНТЕУ спеціалізується на підготовці кваліфікованих кадрів галузі торгівлі, ресторанного господарства і харчування. Створене у 2004 році шляхом злиття Першого та Другого вищих професійних училищ КНТЕУ.

Вище комерційне училище КНТЕУ готує фахівців на базі випускників ...

Київ
02156, м. Київ, вул. Кіото, 23
(044) 513-35-45, 513-35-54
vku@ukr.net
vku.com.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Київська муніципальна українська академія танцю ім. С. Лифаря


КМУАТ ім. С. Лифаря має відповідні державні ліцензії та акредитаційні документи Міністерства освіти і науки України й Головного управління освіти і науки м. Києва та згідно з ними готує фахівців по спеціальності "хореографія". Після чотирирічного навчання за спеціалізаціями "класична" ...

Київ
02232, м. Київ, вул. Данькевича, 4А
(044) 530-87-57
INFO@dance-academy.com.ua
www.dance-academy.com.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Київський індустріальний коледж


Коледж створений як Київський індустріальний технікум у 1944 році.

За 65 років існування навчальним закладом підготовлено біля 25 тисяч спеціалістів.

Підготовка кадрів здійснюється на високому рівні на основі законодавчих актів про освіту, зокрема законів України "Про ...

Київ
04112, м.Київ, вул. Новоукраїнська, 24а
(044) 455-66-22, 455-57-52, 458-45-11
не вказано
www.kink.kiev.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Київський авіаційний технікум


Київський авіаційний технікум – це єдиний державний вищий навчальний заклад освіти першого рівня акредитації на території найбільшого в Україні авіаційного підприємства "Авіант", що готує кваліфікованих фахівців – техніків по виробництву авіаційних літальних апаратів. Учбовий процес побудований ...

Київ
03062, м. Київ. пр. Перемоги 100/1
(044) 442-02-03, 400-28-81
kiat@ukr.net
kiat.org.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Київський електромеханічний технікум залізничного транспорту ім. М. Островського


Київський електромеханічний технікум залізничного транспорту ім. М. Островського – один з найстаріших навчальних закладів з підготовки фахівців для залізниць України. Він був створений на базі технічної залізничної школи, яка відкрилась в 1876 році "Для доставления необходимого технического образования ...

Київ
03037, Київ-37, Повітрофлотський проспект, 35
(044) 249-85-94, 249-85-97
kgrt@ln.ua
www.kemt.kiev.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Київський енергетичний коледж


Київський енергетичний коледж створений в 1956 році на підставі наказу УНЗ Міністерства електростанцій СРСР.

За період існування коледж був підпорядкований Міненерго СРСР, Міненерго України, з 1997 року - Міністерству освіти України.

Сьогодні Київський енергетичний коледж ...

Київ
02105, м.Київ, вул. І.Сергієнка, 7
(044) 292-65-81, 559-61-66
contact@kek.kiev.ua
www.kek.kiev.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну


Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну є правонаступником Гірничого технікуму, створеного в 1946 році. 30.11. 2007 року Київський будівельний технікум перейменований у Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну.

Коледж пишається своїми випускниками, багато з яких ...

Київ
03049, м. Київ, вул. Стадіонна, 2/10
(044) 245-52-96, 245-37-96
info@kkbad.org.ua
kkbad.org.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Київський коледж зв'язку


Коледж (технікум) зв'язку засновано 1921 року народним комітетом освіти України. Наказом Міністерства зв'язку СРСР №169 від 24 квітня 1991 року політехнікум зв'язку був переведений у вищий професійний навчальний заклад з назвою "Київський коледж зв'язку".

За ...

Київ
01030, г. Киев, ул. Леонтовича, 11
(044) 234-85-88
kievcc@ukr.net
kkz.net.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Київський коледж інформаційних систем і технологій КНЕУ


Навчальний заклад був заснований 28 грудня 1951 року на базі Київського електромеханічного технікуму залізничного транспорту та отримав назву Київського електромеханічного технікуму.

У 1962 р. Київський електромеханічний технікум було перейменовано в Київський технікум радіоелектроніки ...

Київ
04053, м. Київ, Львівська площа, 14
(044) 272-09-17
kist-kneu@mail.ru
kisit.org.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Київський коледж легкої промисловості


Київський коледж легкої промисловості – один із найстаріших навчальних закладів України, що готує молодших спеціалістів для підприємств галузі.

Заснований у 1930 році на базі школи взуттєвиків.

З 1 жовтня 1944 року став називатися Київським взуттєвим технікумом.

Київ
01601, м. Київ, вул. І. Кудрі, 29
(38044) 529-14-23, 529-14-33
kdtlp@ukr.net
kklp.kiev.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Київський міський медичний коледж


Київський міський медичний коледж заснований в 1965 році. За період свого існування в коледжі підготовлено понад 15 тисяч фахівців (акушерів, фельдшерів, медичних сестер, зубних техніків).

Педагогічний процес забезпечують 104 викладачі, з них 3 кандидати наук, 37 викладача-методиста, 49 ...

Київ
02166, Київ, вул. Братиславська, 5
(044) 518-76-68
kmu4@health.net.ua
kmmk.com.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Київський механіко-технологічний коледж


У структурі навчального закладу 4 відділення:
технологічне,
механічне,
діловодства,
заочне.

Підготовка фахівців у коледжі проводиться за першим рівнем акредитації із семи спеціальностей:
"Діловодство",
"Організація виробництва",

Київ
02090, м. Київ, вул. Харківське шосе, 15
(044) 581-51-86, 581-51-87
kmtk_admin@ukr.net
kmtk.inet.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Київський оптико-механічний технікум


Київський оптико-механічний технікум створений на базі Київського вечірнього механічного технікуму (наказ Міністерства оборонної промисловості СРСР від 20 липня 1984 року №248), який в свою чергу був заснований у 1956 році згідно з наказом Міністерства оборонної промисловості СРСР від 11 червня 1956 ...

Київ
01010, м. Київ, вул. Аніщенка, 6
(044) 501-79-12, 501-79-13, 501-79-14
komt@online.ua
komt.edu.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Київський технікум готельного господарства


Сфера туризму і гостинності розвивається швидкими темпами. Готелі, ресторани, туристичні фірми чекають комунікабельних, успішних, професійно підготовлених спеціалістів. Якщо Ви хочете бути такими, то відділення "Туристичне і готельне обслуговування" пропонує Вам навчання за спеціальностями:

Київ
02192, м. Київ, вул. Генерала Жмаченка, 26
(044) 543-87-61, 549-18-00, 549-17-46
ktgg@ukr.net
www.ktgg.kiev.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Київський технікум електронних приладів


Київський технікум електронних приладів - вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації

Денні відділення технікуму

1. Радіомеханічне

Спеціальності:
"Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях";
"Конструювання, ...

Київ
0104, м. Київ, вул. П. Лумумби, 17
(044) 529-12-83
ktep@ukr.net
tep.kiev.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Київський технікум менеджменту транспортного будування


Технікум створений постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 1998 р. № 1659 "Про деякі питання сприяння підготовці фахівців у галузях економіки та будівництва" і наказом Міністерства освіти України від 9 листопада 1998 р. № 387 "Про оголошення постанови Кабінету Міністрів України ...

Київ
03151, м. Київ, вул. Вінницька, 10
(044) 249-07-46, 249-07-48, 249-07-51
не вказано
ktmtb.edu.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Київський транспортно-економічний коледж


Денна форма навчання - 3 роки 10 місяців, приймаються на 1й курс особи, які мають базову загальну середню освіту (9 кл.) та на 2й курс особи, які мають повну загальну середню освіту (11 кл.) - 2 роки 10 місяців.

Заочна форма навчання - 2 роки 9 місяців, приймаються на 3й курс особи, які ...

Київ
03040, м. Київ, вул. Васильківська, 20
(044) 257-13-07; 257-90-07; 257-80-41
ktek@ktek.kiev.ua
http://ktek.kiev.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Коледж культури і мистецтв


З квітня 2010 року навчальний заклад очолює Заслужений діяч мистецтв України Романчишин Василь Григорович.

В коледжі працюють висококваліфіковані викладачі. Серед них 68% - спеціалісти вищої категорії, 2 кандидати наук, 2 відмінника освіти України, 22 викладача – методиста та 6 старших ...

Київ
01601, м. Київ, вул. І.Мазепи, 15
(044) 280-76-92, 280-61-07
koukim@ukr.net
koukim.com


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Коледж театру і кіно


Абітурієнти які не мають загальної середньої освіти набувають її під час навчання в Коледжі.

Програма позашкільної освіти в Коледжі включає в себе навчання з таких дисциплін:
"Актор естради та шоу-бізнесу",
"Хореографія",
"Сольний спів",

Київ
м. Київ, вул. Славгородська, 14
(044) 502-61-87, 560-82-16
info@college-tik.org.ua
www.college-tik.org.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Міжрегіональне вище професійне училище зв’язку


Сьогодні Міжрегіональне вище професійне училище зв’язку – це найсучасніший заклад професійно-технічної освіти м. Києва, який має 4 навчальних корпуси загальною площею 12,945 м. кв.

Навчальний процес відбувається у 23 модернізованих кабінетах, 2 лабораторіях, 12 майстернях (загальна площа ...

Київ
01032, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 56
(044) 234-67-73, 234-19-76
mvpu@ukr.net
mvpukiev-43.narod.ru


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Перший Київський медичний коледж


Перший Київський медичний коледж є правонаступником Фельдшерської школи, яка була відкрита у 1842 році.

За своїм викладацьким та навчально-методичним потенціалом коледж належить до навчальних закладів, які забезпечують фундаментальну, загальнокультурну, практичну підготовку медсестер, ...

Київ
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 14
(044) 483-95-15
не вказано
medcoll.org.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013

Промислово-економічний коледж НАУ


Промислово-економічний коледж Національного авіаційного університету (скорочена назва ПЕК НАУ) є відокремленим структурним підрозділом університету згідно з Указом Президента України від 11.09 2000 р. та наказом Міністерства освіти і науки України від 30.10. 2000 р. за № 505. Навчальний заклад був організований ...

Київ
03065, м. Київ, вул. Метробудівська, буд. 5-а
(044) 408-61-48, 408-60-44
info@peknau.com.ua
peknau.com.ua


читати далі | друкувати | відправити другу | нагору

13.05.2013